Karam Malhotra

Global VP & CEO, India SHAREit
SHAREIT